หมู่บ้านแม่สารบ้านตอง

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านแม่สารบ้านตอง

ตำแหน่ง อ.เมือง จ.ลำพูน

"สืบสานหัตถศิลป์ถิ่นผ้าทอโบราณ รังสรรค์ตำนานเส้นใยผ้าไหมยกดอก"เอกลักษณ์


บ้านแม่สารบ้านตองเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นในการทอผ้าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายด้วยลวดลายยกดอกที่ยังคงใช้วิธีการทอแบบโบราณ ลวดลายบนผ้าเมื่อสัมผัสแล้วจะนูนขึ้นจากตัวผ้าและการจัดวางลายจะเป็นระเบียบและลงตัว นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเลือกสีมาผสมผสานบนผืนผ้า ผ้าที่ทอได้นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องนุ่มห่มโดยเฉพาะการตัดเย็บเป็นผ้าถุง

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


มาสัมผัสและเรียนรู้การทอผ้ายกดอกแห่งล้านนาของบ้านแม่สารบ้านตองที่มีความโดดเด่นในการทอผ้าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายด้วยลวดลายยกดอกที่ยังคงใช้วิธีการทอแบบโบราณ

โปรแกรมเรียนรู้การทอผ้า

มาสัมผัสและเรียนรู้การทอผ้ายกดอกแห่งล้านนาของบ้านแม่สารบ้านตองกับโปรแกรมในระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง  และ 3ชั่วโมง   โดยกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรม โปรแกรม
1 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง
รอบเวลา 10.00 น.
13.00 น.
9.00 น.
ชมการสาธิตการเตรียมเส้นด้ายเพื่อใช้ในการทอผ้า http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เที่ยวชมการทอผ้าตามครัวเรือนต่างๆ http://handicrafttourism.com/img/mark.png  
เรียนรู้และทดลองทอผ้าฝ้ายยกดอก http://handicrafttourism.com/img/mark.png  
เรียนรู้และทำการทอผ้าไหมยกดอก   http://handicrafttourism.com/img/mark.png

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

• นักท่องเที่ยว1  คนต่อ  1 กี่ 
• นักท่องเที่ยวที่เลือกโปรแกรมผ้าไหมสามารถนำผ้าที่ทอกลับบ้านได้
• น้ำดื่ม น้ำผลไม้ตามฤดูกาล
• ของที่ระลึก


 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน