หมู่บ้านเหมืองกุง

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านเหมืองกุง

ตำแหน่ง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

"ตำนานน้ำต้นคนปั้นดิน"เอกลักษณ์


บ้านเหมืองกุงยังคงสืบทอดงานปั้นเครื่องปั้นดินเผาจากบรรพบุรุษ น้ำต้นหรือคนโทเป็นงานปั้นที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ วิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเมืองกุงจะมีทั้งแบบโบราณที่ใช้แท่นหมุนมือที่เรียกว่า จ้าก และแบบประยุกต์ที่ใช้แท่นหมุนด้วยไฟฟ้า การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาอันเป็นเอกลักษณ์ อีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือการเคลือบสีผิวด้วยดินแดงและขัดให้เงาด้วยหิน ส่วนลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา จะเป็นลายใบโพธิ์คล้ายกับรูปหัวใจและลายลูกกลิ้ง ในปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเหมืองกุงมีทั้ง น้ำต้นแบบโบราณและมีเครื่องปั้นดินเผาที่ได้พัฒนาอีกหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นแจกันเพื่อใช้เป็นของตกแต่ง น้ำพุน้ำล้นและโคมไฟที่ประยุกต์จากน้ำต้น

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


มาสัมผัสและเรียนรู้ศิลปะการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาในตำนานแห่งล้านนาที่ยังคงสืบสานภูมิปัญญาการปั้นน้ำต้น การเคลือบผิวด้วยดินแดงและขัดผิวเครื่องปั้นดินเผาด้วยหิน

กิจกรรม โปรแกรม
1 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
รอบเวลา 9.00 น., 11.00 น.
13.00 น., 15.00 น.
9.00 น.
13.00 น.
9.00 น.
พาเที่ยวชมการปั้นดินเผาแบบโบราณ
และประยุกต์
http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เรียนรู้การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา แบบโบราณ แบบโบราณ หรือแบบประยุกต์ ทั้งแบบโบราณ
แบบประยุกต์
เพลิดเพลินกับการปั้นเครื่องปั้นดินเผา
ให้เป็นรูปทรงต่างๆ
  แบบโบราณ หรือแบบประยุกต์ ทั้งแบบโบราณ
แบบประยุกต์
การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา เช่น          
ทำลวดลาย ทำสี ขัดเงา
    http://handicrafttourism.com/img/mark.png
พาเที่ยวชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png

หมายเหตุ   การปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณด้วยแท่นหมุนมือ

การปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบบประยุกต์ด้วยแท่นหมุนไฟฟ้า
โปรแกรม 3 ชั่วโมง  เลือกวิธีการปั้นได้วิธี    ส่วนโปรแกรม 6 ชั่วโมง  สามารถปั้นได้ทั้งสองวิธี

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าโปรแกรม

• นักท่องเที่ยว 1 คน ต่ออุปกรณ์ 1 ชุด
• ชา  กาแฟ   น้ำดื่ม
• อาหารว่าง  สำหรับโปรแกรม 3 ชั่วโมง  และ 6 ชั่วโมง 
อาหารกลางวัน   สำหรับโปรแกรมชั่วโมง
• ของที่ระลึก


 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน