หมู่บ้านหลุก

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านหลุก

ตำแหน่ง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

"บ้านหลุกเมืองแห่งไม้แกะสลักมหัศจรรย์ขึ้นนั่งได้ใหญ่เท่าของจริง"เอกลักษณ์


บ้านหลุกได้สืบทอดการทำไม้แกะสลักจากบรรพบุรุษ งานแกะสลักของที่นี่มีความโดดเด่นอยู่ที่การแกะสลักไม้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ แบบสามมิติที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เท่าของจริง ซึ่งจะมีทั้งแบบแกะสลักเต็มตัว และเฉพาะหัวของสัตว์ต่างๆ รูปสัตว์ที่แกะสลักอาทิ ช้าง ม้า กระทิง แรด กวาง เสือและสิงโต ยีราฟ ฯลฯ โดยงานแกะสลักรูปสัตว์ของที่นี่สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายอิริยาบถ เช่น ยืน วิ่ง นั่ง หมอบ เหลียวหลัง ยกขาหน้าหรือท่าทางตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ชาวบ้านหลุกยังมีความชำนาญ และมีเทคนิคการต่อไม้ให้เข้ากันได้สนิท สำหรับการทำไม้แกะสลักรูปสัตว์ขนาดใหญ่ ได้อย่างสวยงาม แข็งแรง คงทน สามารถขึ้นไปนั่งได้และตั้งโชว์ ได้อีกด้วย

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


สัมผัสกับอีกหนึ่งประสบการณ์กับการเรียนรู้การทำแกะสลักไม้ที่บ้านหลุกแหล่งแกะสลักไม้ที่มีความ โดดเด่นในการสร้างสรรค์ไม้แกะสลักรูปสัตว์ต่างๆ ทั้งแบบเป็นหัวสัตว์ต่างๆ  และสัตว์ทั้งตัว ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เท่าของจริงที่สามารถขึ้นนั่งได้

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้

สัมผัสกับอีกหนึ่งประสบการณ์กับการเรียนรู้การทำแกะสลักไม้ที่บ้านหลุกกับโปรแกรมในระยะเวลา  1.5 ชั่วโมง 3ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมง โดยกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 


กิจกรรม โปรแกรม
1 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
รอบเวลา 10.00 น.
14.00 น.
9.00 น.
14.00 น.
9.00 น.
ขึ้นนั่งช้าง  ม้า ขนาดใหญ่เท่าของจริง http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
สาธิตการแกะสลักไม้เป็นรูปหัวสัตว์และสัตว์เป็นตัว http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เพลิดเพลินไปกับการแกะสลักไม้รูป     หัวสัตว์หรือสัตว์เป็นตัวให้เป็นรูปร่าง http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
ฝึกทักษะการแกะสลักตกแต่งรายละเอียด
หัวสัตว์หรือสัตว์เป็นตัว
  http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
สนุกสนานกับขัดมัน ลงแว๊ก หรือ ลง แล็กเกอร์     http://handicrafttourism.com/img/mark.png

สำหรับโปรแกรมชั่วโมง

เที่ยวชมวิวแม่น้ำจางบนสะพานไม้เก่า ไหว้พระที่วัดบ้านหลุก ชมกุฏิไม้เก่าแก่ หอธรรมที่สร้างจากหินปูน และสักการะพระธาตุดอยผาปูน   ชมงานไม้แกะสลักที่ปางหัตถกรรมไม้แกะสลัก หรือชมงานหัตถกรรมของชุมชนบ้านหลุกทั้ง การทำตะกร้า  ทำครก การทำโมบายจากไม้

หมายเหตุ

ตามโปรแกรม  นักท่องเที่ยวที่เลือกแกะสลักไม้เป็นหัวสัตว์ขนาด 10 นิ้ว  เลือกได้อย่าง  คือ  หัวม้า  หรือหัวช้าง หรือ ถ้าเลือกแกะสลักสัตว์เป็นตัวขนาด 12 นิ้ว เลือกได้อย่าง คือ ม้าเดิน หรือ ช้างยืน (เต็มตัว)

สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

· น้ำดื่ม   
· ชา กาแฟ อาหารว่าง  สำหรับโปรแกรม 3 และ 6 ชั่วโมง
· อาหารกลางวัน  สำหรับโปรแกรม 6 ชั่วโมง
· ไม้ที่นำมาทำชิ้นงานเป็นไม้จามจุรี 
· ใช้อุปกรณ์ 1  ชุด  ต่อ นักท่องเที่ยว 1 คน
· นักท่องเที่ยวสามารถนำชิ้นงานที่แกะสลักกลับบ้านได้


 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน