หมู่บ้านหนองเงือก

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านหนองเงือก

ตำแหน่ง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

"บ้านหนองเงือก แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าทอมือและวัฒนธรรมจาวยอง"เอกลักษณ์


บ้านหนองเงือกมีกี่คู่รักที่สามารถทอได้พร้อมกันสองคน เดิมเป็นกี่ที่พ่อบ้านและแม่บ้านใช้ทอด้วยกันเพื่อเป็นผลงานของคู่รักในครอบครัว  และเพื่อไม่ให้ผู้ชายต้องออกไปทำงานนอกหมู่บ้าน กี่คู่รักสามารถทอเป็นผ้าผืนใหญ่ที่มีหน้ากว้างกว่าผ้าปกติ สามารถประยุกต์เป็นผ้าปูที่นอน และผ้าม่านสำหรับการตกแต่งได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นความรู้สึกที่เกิดจากการได้ทอผ้าให้สำเร็จร่วมกันยิ่งจะทำให้คู่รักเกิดความรักกันไปตราบนานเท่านาน

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


มาสัมผัสวิถีชีวิตจาวยองและเรียนรู้การทอผ้าด้นมือที่บ้านหนองเงือกแหล่งสืบสานวัฒนธรรมจาวยอง ที่มีความโดดเด่นในการทอผ้าฝ้ายที่สร้างสรรค์ลวดลายด้วยการด้นมือและการทอผ้าแบบกี่คู่

โปรแกรมเรียนรู้การทอผ้า

มาสัมผัสวิถีชีวิตจาวยองและเรียนรู้การทอผ้าด้นมือที่บ้านหนองเงือกกับโปรแกรมในระยะเวลา  1.5 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมง
โดยกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


กิจกรรม โปรแกรม
1 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
รอบเวลา 10.00 น.
13.00 น.
9.00 น.
13.00 น.
9.00 น.
สาธิตและทดลองขั้นตอนเตรียมเส้นฝ้าย 2 ขั้นตอน 2 ขั้นตอน 2 ขั้นตอน
เรียนรู้และเพลินกับการทอผ้าเลือกเป็น         http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
แบบกี่ที่ทอคนเดียว    หรือ     ลายจุด ลายจุดและ
ลายรูปหัวใจ
ออกแบบได้เอง
กี่คู่รักที่ทอสองคน    ทอเป็นผ้าพื้น ลายรูปหัวใจ ออกแบบได้เอง

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

  •  น้ำดื่ม ชา กาแฟ  
  • อาหารกลางวัน สำหรับโปรแกรม 6 ชั่วโมง
  • ผ้าฝ้ายที่นักท่องเที่ยวทอได้สามารถนำกลับบ้านได้


 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน