หมู่บ้านหนองอาบช้าง

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านหนองอาบช้าง

ตำแหน่ง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

"หนองอาบช้าง ตำนานผ้าฝ้ายทอมือ สืบสานเส้นใยย้อมสีธรรมชาติ"เอกลักษณ์


กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้างมีความโดดเด่นทางด้านการย้อมสีเส้นฝ้ายด้วยวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ในอดีตการทอผ้าใช้วิธีการพุ่งเส้นด้ายด้วยมือ โดยฝ้ายเส้นพุ่งเป็นฝ้าย 100 % ที่ปั่นด้วยมือ ในปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กี่กระตุกในการพุ่งเส้นด้าย ลวดลายของผ้าฝ้ายทอมือที่ยังคงสืบสานกันมาจะเป็นลายมัดหมี่ประยุกต์ และลวดลายแบบ 4 ตะกอ ที่มีคุณสมบัติทำให้ผ้าทอมือของที่นี้มีความนุ่มฟูและมีลายนูนออกมาจากพื้นผ้า

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


มาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับการย้อมสีธรรมชาติและทอผ้าแบบกี่กระตุกที่บ้านหนองอาบช้างแหล่ง สืบสานภูมิปัญญาแห่งล้านนาที่มีความโดดเด่นในการใช้วัสดุธรรมชาติมาย้อมสีเส้นฝ้ายและการทอผ้าลวดลายมัดหมี่ประยุกต์

โปรแกรมเรียนรู้การทอผ้า

มาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับการย้อมสีธรรมชาติและทอผ้าแบบกี่กระตุกที่บ้านหนองอาบช้างกับโปรแกรมในระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง 3ชั่วโมงและ 6  ชั่วโมง โดยกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรม โปรแกรม
1 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
รอบเวลา 10.00 น., 14.00 น. 9.00 น., 13.00 น. 10.00 น.
สาธิตและทดลองขั้นตอนเตรียมเส้นฝ้าย 5 ขั้นตอน 7 ขั้นตอน 9 ขั้นตอน
สาธิตและทำขั้นตอนการย้อมฝ้ายจาก
วัสดุธรรมชาติแบบย้อมร้อน
เลือก 1 อย่าง เลือก 1 อย่าง เลือก 2 อย่าง
สาธิตและทำขั้นตอนการย้อมฝ้ายจาก
วัสดุธรรมชาติแบบย้อมเย็น
  เลือก 1 อย่าง เลือก 1 อย่าง
สาธิตและทดลองทอผ้าแบบกี่กระตุก   http://handicrafttourism.com/img/mark.png  
สาธิตและทอผ้าแบบกี่กระตุก     http://handicrafttourism.com/img/mark.png

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

  • ชา กาแฟ น้ำดื่ม
  • ผลไม้ตามฤดูกาล สำหรับโปรแกรม 3 และ 6 ชั่วโมง
  • อาหารกลางวัน สำหรับโปรแกรม 6 ชั่วโมง
  • นักท่องเที่ยวสามารถนำเส้นฝ้ายที่ย้อมเองกลับบ้านได้


 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน