หมู่บ้านหนองยางไคล

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านหนองยางไคล

ตำแหน่ง อ.แม่ทา จ.ลำพูน

"ไม้แกะสลักหนองยางไคลทำด้วยใจครูช่างดั่งจินตนา"เอกลักษณ์


บ้านหนองยางไคลเป็นหมู่บ้านที่ทำไม้แกะสลักทั้งในเชิงอุตสาหกรรมที่ทำชิ้นงานแบบเดียวกันเป็นจำนวนมากโดยมีความสามารถสร้างสรรค์งานแกะสลักให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ส่วนหนึ่งใช้เครื่องขุดไม้เพื่อใช้ในการขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงอย่างคร่าวๆ ก่อนลงมือแกะสลักให้เป็นรูปร่างและตกแต่งรายละเอียดในขั้นต่อมา งานแกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์จะเป็นเฟอร์นิเจอร์จะเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ช้าง เก้าอี้บิดเกลียว เก้าอี้ไม้แฟนซี ของเล่นไม้จะเป็นรถมอเตอร์ไซด์ไม้ รถเวสป้า เครื่องบินไม้ รูปคนจะเป็นเด็กหนุนแตง กะเหรี่ยงคอยาว รูปสัตว์จะเป็นปลาทอง ปลาตั้งบนฐาน นอกจากนี้งานแกะสลักในเชิงอุตสาหกรรมยังมีสล่าช่างแกะสลักไม้ในหมู่บ้านผู้ที่มีความสามารถสร้างสรรค์งานแกะสลักได้ทุกรูปแบบ อีกด้วย

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


มาเรียนรู้อีกหนึ่งประสบการณ์การทำไม้แกะสลักที่บ้านหนองยางไคลที่โดดเด่นในการทำไม้แกะสลัก สามมิติ ในเชิงอุตสาหกรรม งานแกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์ทั้ง ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ รูปเด็ก กระเหรี่ยงคอยาว ของเล่นไม้ และรูปปลา และสามารถสร้างงานไม้แกะสลักได้ตามแบบ

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้

มาเรียนรู้อีกหนึ่งประสบการณ์การทำไม้แกะสลักที่บ้านหนองยางไคลกับโปรแกรมในระยะเวลา  1.5 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมง 
โดยกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม โปรแกรม
1 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
รอบเวลา 10.00 น., 14.00 น. 9.00 น., 14.00 น. 10.00 น.
เที่ยวชมวิถีชีวิตการแกะสลักไม้แกะสลักตามครัวเรือน http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
แนะนำการใช้อุปกรณ์แกะสลัก http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เรียนรู้การตกแต่งรายละเอียดไม้แกะสลักสามมิต
ิเป็นรูปปลาหรือแผ่นไม้ตุ๊กตาแฟนซี
เลือก 1 อย่าง    
เรียนรู้การขึ้นรูปไม้แกะสลักสามมิติ เลือก 1 อย่าง   รูปแมว
รูปคน
รูปพระสังกัจจายน์
รูปช้าง
รูปนกฮูก
เพลิดเพลินไปกับการตกแต่งรายละเอียด        ไม้แกะสลักสามมิติ เลือก 1 อย่าง   รูปแมว
รูปคน
รูปพระสังกัจจายน์
รูปช้าง
รูปนกฮูก

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

• น้ำดื่ม   
• ชา กาแฟ ผลไม้ตามฤดูกาล  สำหรับโปรแกรม 3 และ 6 ชั่วโมง 
• อาหารกลางวัน    สำหรับโปรแกรม  6 ชั่วโมง 
• ใช้อุปกรณ์ 1  ชุด  ต่อ นักท่องเที่ยว 1 คน
• ไม้ที่นำมาทำชิ้นงานเป็นไม้จามจุรี
• นักท่องเที่ยวสามารถนำชิ้นงานที่แกะสลักกลับบ้านได้


 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน