หมู่บ้านป่าบง

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านป่าบง

ตำแหน่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

"เสน่ห์ลายสาน สร้างสรรค์งานไม้ไผ่"เอกลักษณ์


บ้านป่าบงมีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์งานจักสานไม้ไผ่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ งานจักสานที่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันคือกระบุงหาบและข้องหลวง ซึ่งอดีตใช้สำหรับใช้งานในวิถีชีวิตประจำวันแต่ในปัจจุบันใช้เพื่อการตกแต่ง ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านคือ “ลายมีดี” จากกระบุงหาบและ “ลายกระตู๊” จากข้องหลวงได้ถูกนำมาพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบงานจักสานได้อย่างหลากลาย และมีการพัฒนาลวดลายใหม่คือ “ลายน้ำไหล”ลวดลายเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการจักสานให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นตะกร้า  ถาด  แจกัน โคมไฟ รวมถึงฉากกั้นห้อง นอกจากนี้งานจักสานของบ้านป่าบงยังได้พัฒนาใช้หวายเป็นวัสดุโดยสานเป็น “ลายมั่ว”ซึ่งสามารถใช้สานเป็นโคมไฟ ถาดและกล่องใส่ของ 

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


มาสัมผัสและเรียนรู้งานจักสานแห่งล้านนาที่บ้านป่าบงซึ่งมีความโดดเด่นในงานจักสานไม้ไผ่ที่มีลายสานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งยังต่อยอดเป็นงานหวายได้อย่างหลากหลาย

โปรแกรมเรียนรู้การจักสาน

มาสัมผัสและเรียนรู้งานจักสานแห่งล้านนาที่บ้านป่าบงกับโปรแกรมในระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงและ 6ชั่วโมง
โดยกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


กิจกรรม โปรแกรม
1 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
รอบเวลา 10.00 น.
14.00 น.
9.00 น.
13.00 น.
10.00 น.
เที่ยวชมการสร้างสรรค์งานจักสานตามครัวเรือนต่างๆ http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับการสานพัด
รูปสัตว์ต่างๆ และตะกร้าลาย
http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับการทำการจักสาน
ดอกไม้ประดิษฐ์  และตะกร้าลายต่างๆ
  http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับการจักสานข้องเป็ด และกระเช้าใส่ผลไม้     http://handicrafttourism.com/img/mark.png


สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

  • น้ำดื่ม  น้ำสมุนไพรต่างๆ
  • ชา  กาแฟ  อาหารว่างสำหรับโปรแกรม 3 ชั่วโมงและ 6 ชั่วโมง
  • อาหารกลางวันสำหรับโปรแกรม 6 ชั่วโมง


 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน