หมู่บ้านป่าตาล

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านป่าตาล

ตำแหน่ง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

"มหัศจรรย์ดินยิ้ม ถิ่นล้านนา"เอกลักษณ์


ในอดีตบ้านป่าตาลเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการปั้นหม้อน้ำ คนโทและอิฐมอญ แต่เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนางานปั้นมาเป็นการปั้นตุ๊กตาที่ยังคงเป็นการปั้นด้วยมือ รูปแบบงานปั้นตุ๊กตาของที่นี่จะมีทั้งตุ๊กตาที่เป็นรูปคนและสัตว์ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่มีรอยยิ้มบนใบหน้า ช่างแต่ละคนจะมีการสร้างสรรค์งานปั้นตุ๊กตาที่แม้จะเป็นรูปสัตว์เดียวกันแต่ก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวและมีรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของช่างแต่ละคน

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


มาสัมผัสกับศิลปะสร้างสรรค์รอยยิ้มจากดินที่ บ้านป่าตาลแหล่งที่มีชื่อเสียงในงานปั้นตุ๊กตาด้วยมือทั้งรูปคนและสัตว์ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่มีรอยยิ้มบนใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์

กิจกรรม โปรแกรม
1 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
รอบเวลา 10.00 น.
13.00 น.
9.00 น.
13.00 น.
9.00 น.
ไหว้พระที่วัดป่าตาล http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
แนะนำรูปแบบงานปั้นของบ้านป่าตาล http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
สาธิตการปั้นตุ๊กตาเป็นสัตว์ต่างๆ http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
ทำการปั้นดินเป็นสัตว์พร้อมตกแต่ง
หน้าตาและผิว
สัตว์ขนาดเล็ก สัตว์ขนาดเล็ก                                  สัตว์ทั้งขนาดเล็ก
และขนาดกลาง
พาไปเที่ยวชมงานปั้นตุ๊กตาตาม
บ้านของช่างปั้น
  http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

น้ำดื่ม
• ชา  กาแฟ  อาหารว่าง  สำหรับโปรแกรม 3 ชั่วโมงและ 6 ชั่วโมง
• อาหารกลางวัน  สำหรับโปรแกรม 6 ชั่วโมง
• ของที่ระลึก
• ใช้อุปกรณ์ 1 ชุด  ต่อนักท่องเที่ยว 1 คน


 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน