หมู่บ้านท่าล้อ

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านท่าล้อ

ตำแหน่ง อ.เมือง จ.ลำปาง

"เสน่ห์ต้นสา สืบสานกระดาษสาโบราณ สานศิลป์สู่เส้นใยธรรมชาติ"เอกลักษณ์


บ้านท่าล้อยังคงอนุรักษ์การทำกระดาษสาโบราณมาจากบรรพบุรุษที่ใช้ค้อนทุบปอสาและต้มด้วยน้ำขี้เถ้า งานกระดาษสาของบ้านท่าล้อมีความโดดเด่นที่กระดาษทำจากเยื่อสา100และมีเทคนิคในการทำกระดาษสีลายเส้นปอสาได้อย่างสวยงาม กระดาษสาที่ขึ้นชื่อของบ้านท่าล้อเป็นกระดาษแผ่นยาวและที่นี่ยังได้สร้างสรรค์งานกระดาษทำมือด้วยวิธีการเตะกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติของพืชต่างๆ อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นใยกล้วย หญ้าคา ฟางข้าว และต้นตะกบ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งทำกระดาษสาสีแผ่นยาวอีกด้วย

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


มาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับการทำกระดาษสาที่บ้านท่าล้อแหล่งสืบสานกระดาษสาแห่งล้านนาและโดดเด่นในการสร้างสรรค์กระดาษทำมือจากเส้นใยของพืชได้อย่างหลากหลายด้วยวิธีการแตะกระดาษ

กิจกรรม โปรแกรม
1 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
รอบเวลา 10.00 น.
14.00 น.
9.00 น.
13.00 น.
10.00 น.
เรียนรู้และเพลินเพลินไปกับการทำ
กระดาษสาโบราณ
http://handicrafttourism.com/img/mark.png   http://handicrafttourism.com/img/mark.png
สาธิตและทำกระดาษจากใยกล้วย http://handicrafttourism.com/img/mark.png    
สาธิตและทำกระดาษจากใยกล้วย     หญ้าคาและฟางข้าว   http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เพลินเพลินกับการทำกระดาษสาสี     http://handicrafttourism.com/img/mark.png
สนุกสนานกับการทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา     http://handicrafttourism.com/img/mark.png

สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

· น้ำดื่ม  
· ชา  กาแฟ  อาหารว่าง  สำหรับโปรแกรม 3 ชั่วโมง และ 6  ชั่วโมง
· อาหารกลางวัน  สำหรับโปรแกรม  6  ชั่วโมง
· นักท่องเที่ยวสามารถนำกระดาษสาที่เป็นผลงานกลับบ้านได้

 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน