หมู่บ้านทาหนองบัว

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านทาหนองบัว

ตำแหน่ง อ.แม่ทา จ.ลำพูน

"สรรสร้างความคิด เนรมิตชีวิตให้กับไม้"เอกลักษณ์


บ้านทาหนองบัวสืบสานงานไม้แกะสลักมาจากบรรพบุรุษ ที่นี่สร้างสรรค์งานไม้แกะสลักไปตามจินตนาการจึงทำให้ดูมีอ่อนช้อย มีชีวิตชีวา สมจริงและมีหลากหลายอิริยาบถ งานไม้แกะสลักเป็นแบบสามมิติทั้งมีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่มีความสูงเกือบ 5 เมตร ไม้แกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่จะเป็นไม้แกะสลักรูปสิ่งศักดิ์ทั้งพระพุทธรูป รูปเทวดา รูปเทพเจ้าที่โดดเด่นจะเป็นเจ้าแม่กวนอิม รูปคนจะมีทั้งนางไหว้ อินเดียนแดง รูปยักษ์ รูปครุฑ นอกจากนี้ที่นี่ยังได้พัฒนางานไม้แกะสลักที่เป็นแนวสมัยใหม่ผสมผสานกับงานแบบยุโรปและธรรมชาติสร้างสรรค์เป็นงานแกะสลักเสาโรมันและเก้าอี้บิดอีกด้วย

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


มาสัมผัสภูมิปัญญาและเรียนรู้การทำไม้แกะสลัก ที่บ้านทาหนองบัวที่มีความโดดเด่นในการแกะสลักไม้ แบบสามมิติจากจินตนาการที่ดูมีชีวิตชีวา สมจริงและ มีหลากหลายอิริยาบถ ทั้งแกะสลักรูปพระพุทธรูป รูปเทวดา รูปเทพเจ้า รูปคน รูปยักษ์ และงานแกะสลักแบบสมัยใหม่ อาทิ เก้าอี้บิด

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้

มาสัมผัสภูมิปัญญาและเรียนรู้การทำไม้แกะสลักที่บ้านทาหนองบัวกับโปรแกรมทำไม้แกะสลัก  6  ชั่วโมง    
โปรแกรมนี้มีรอบเวลา  10.00 น.   กิจกรรมต่างๆ มีดังต่อไปนี้
 
กิจกรรม

• ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ในการแกะสลัก                        
• เรียนรู้การขึ้นรูปไม้แกะสลักแบบสามมิติ
• เพลิดเพลินกับการแกะสลักตกแต่งรายละเอียด
• สนุกสนานการเที่ยวชมสวนลำไยและชิมลำไย (กรณีเป็นฤดูลำไย)
• นักท่องเที่ยวเลือกแกะสลักได้อย่าง  จาก  รูปนางไหว้   รูปอินเดียนแดง   รูปหงส์    เก้าอี้ช้าง    
 
สิ่งที่รวมในโปรแกรม

• น้ำดื่ม   
• ชา กาแฟ ผลไม้ตามฤดูกาล  สำหรับโปรแกรม 3 และ 6 ชั่วโมง 
• อาหารกลางวันสำหรับโปรแกรม  6  ชั่วโมง
• ใช้อุปกรณ์ 1  ชุด  ต่อ นักท่องเที่ยว 1 คน
• ไม้ที่นำมาทำชิ้นงานเป็นไม้จามจุรี
• นักท่องเที่ยวสามารถนำชิ้นงานที่แกะสลักกลับบ้านได้


 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน