หมู่บ้านถวาย

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านถวาย

ตำแหน่ง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

"บ้านถวายแกะสลักไม้ลวดลายวิจิตร งานชิ้นเอกสล่าแกะไม้ฝีมือชั้นครู"เอกลักษณ์


บ้านถวายมีการสืบสานงานไม้แกะสลักจากรุ่นสู่รุ่น งานไม้แกะสลักที่มีความโดดเด่นของที่นี่จะเป็นงานแบบนูนสูงและแบบสามมิติเป็นไม้แกะสลักรูปสิงห์ กินรี นางรำ เทพจีน พญานาค ตุ๊กตาดนตรีและสัตว์ในวรรณคดีต่างๆ และยังมีชื่อเสียงในการทำสีไม้ด้วยเทคนิคที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสีเนื้อไม้ธรรมชาติ สีแตกลายงา เทคนิคสีทำเลียนแบบของเก่า นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในงานตกแต่งไม้ทั้งงานลงรัก-ปิดทอง งานแต่งเส้นเดินลายที่ประกอบด้วยการเดินเส้น การเขียนทอง การทำสีไม้เก่า การติดกระจก บ้านถวายยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วยที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านถวาย ได้แก่ เครื่องประดับตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ งานไม้แกะสลัก งานแต่งเส้นเดินลายและของที่ระลึก ซึ่งนอกจากงานไม้แล้วยังมีทั้งเครื่องเงิน เครื่องเขิน ผ้าทอ เครื่องจักรสานและเครื่องปั้นดินเผา

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


มาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนไม้แกะสลักและเรียนรู้ การแกะสลักไม้ที่บ้านถวายแหล่งที่มีชื่อเสียงในการ ทำไม้แกะสลักที่งดงามปราณีต เชี่ยวชาญในการทำสีไม้เลียนแบบของเก่าและโดดเด่นในงานตกแต่งไม้ทั้งงานลงรัก-ปิดทอง งานแต่งเส้นเดินลาย

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้

มาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนไม้แกะสลักและเรียนรู้การแกะสลักไม้ที่บ้านถวายกับโปรแกรมในระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง 3ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมง โดยกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม โปรแกรม
1 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
รอบเวลา 10.00 น., 14.00 น. 9.00 น., 14.00 น. 10.00 น.
บรรยายประวัติบ้านถวาย http://handicrafttourism.com/img/mark.png   http://handicrafttourism.com/img/mark.png
นั่งรถเที่ยวชมร้านค้าบริเวณบ้านถวาย
สองฝั่งคลองและดูการแกะสลัก แต่งเส้นเดินลาย ทำสีเก่า ติดกระจก    การลงรักปิดทอง 
    http://handicrafttourism.com/img/mark.png
ชื่นชมและฟังเรื่องราวงานไม้แกะสลัก
ที่บ้านทิพย์มณี
    http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เรียนรู้และขึ้นรูปแผ่นไม้แกะสลักโดยเลือก 1 อย่าง คือ   รูปช้างหรือดอกบัวหรือดอกพุดตาน http://handicrafttourism.com/img/mark.png   http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เรียนรู้การขึ้นรูปและทำการแกะสลักตกแต่ง
รายละเอียดแผ่นไม้แกะสลักโดยเลือก  1 อย่าง คือ  สิงห์หรือลายกนก
    http://handicrafttourism.com/img/mark.png

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

• น้ำดื่ม   
• ชา กาแฟ ผลไม้ตามฤดูกาล  สำหรับโปรแกรม 3 และ 6 ชั่วโมง 
• ใช้อุปกรณ์ 1  ชุด  ต่อ นักท่องเที่ยว 1 คน
• ไม้ที่นำมาทำชิ้นงานเป็นไม้สัก
• นักท่องเที่ยวสามารถนำชิ้นงานที่แกะสลักแล้วกลับบ้านได้

 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน