หมู่บ้านต้นเปา

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านต้นเปา

ตำแหน่ง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

"มหัศจรรย์แห่งการสร้างสรรค์กระดาษสาบ้านต้นเปา"เอกลักษณ์


ในปัจจุบันบ้านต้นเปายังคงสืบสานการทำกระดาษสามาจากบรรพบุรุษ งานกระดาษโบราณที่มีชื่อเสียงและยังคงอนุรักษ์ไว้คือการทำกระดาษสาแผ่นแบบธรรมชาติด้วยวิธีการช้อนบาง นอกจากนั้นที่นี่ยังได้มีการสร้างสรรค์งานกระดาษสาได้อย่างหลากหลาย ซึ่งที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นกระดาษสาแผ่นหนา กระดาษสาสี การทำลวดลายลงบนกระดาษสาด้วยเทคนิคบาติก เทคนิคสีน้ำมัน และเทคนิคพ่นน้ำรวมทั้งเทคนิคการปั้มนูน นอกจากนี้ยังสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาได้อย่างมากมายที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่จะเป็นกล่องกระดาษ ถุงกระดาษ สมุดโน๊ตและกรอบรูป

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


มาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับการสร้างสรรค์กระดาษสาที่บ้านต้นเปา แหล่งสืบสานการทำกระดาษสาโบราณแห่งล้านนาแบบช้อนแผ่น ทั้งยังโดดเด่นในงานสร้างสรรค์ลวดลายบนกระดาษสา และหลากหลายด้วยผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

โปรแกรมเรียนรู้สร้างสรรค์งานกระดาษสา

ท่านสามารถสัมผัสและเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมในระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง 3ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมง โดยกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรม โปรแกรม
1 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
รอบเวลา 10.00 น.
14.00 น.
9.00 น.
14.00 น.
9.00 น.
เที่ยวชมงานสร้างสรรค์กระดาษสาตามครัวเรือน  ทั้งการทำกระดาษสา
การย้อมสีบาติกและการฟั่นเชือกกระดาษสา  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
การทำกระดาษสาแบบวิธีช้อนแผ่น http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
สนุกสนานกับการทำเชือกจากกระดาษสา   http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เพลิดเพลินกับการย้อมเชือกด้วยสีบาติก     http://handicrafttourism.com/img/mark.png
การทำลวดลายบนกระดาษสา   เทคนิคพ่นน้ำ เทคนิคพ่นน้ำ
เทคนิคสีน้ำมัน
การทำสมุดโน้ตหรือกรอบรูป     http://handicrafttourism.com/img/mark.png


สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

· น้ำดื่ม
· ชา  กาแฟ  อาหารว่าง  สำหรับโปรแกรม 3 ชั่วโมง และ 6  ชั่วโมง
· อาหารกลางวัน  สำหรับโปรแกรม  6  ชั่วโมง
· ของที่ระลึก


 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน