หมู่บ้านดอนหลวง

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านดอนหลวง

ตำแหน่ง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

"สืบสานสร้างสรรค์ผ้าฝ้ายทอมือลวดลายหลากหลาย ต่อยอดมากมายผลิตภัณฑ์จากผ้า"เอกลักษณ์


บ้านหลวงดอนหลวงสืบสานงานผ้าฝ้ายทอมือที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ผืนผ้าให้มีลวดลายหลากหลาย โดยใช้ตะกอที่มีตั้งแต่ 2 ตะกอจนถึง 8 ตะกอ สร้างเป็นลวดลาย เช่น ลายโปร่ง ลายดอกแก้ว ลายดอกจอก ลายน้ำไหล ลายดอกดึง ลายปีกนก ลายลูกแก้ว ลายเปลือกข้าวโพด ลายขอดสี เป็นต้น เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือทั้งที่เป็นเครื่องนุ่งห่มและของตกแต่งบ้าน

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


มาสัมผัสและเรียนรู้การทอผ้าฝ้ายของบ้านดอนหลวงที่สืบสานงานผ้าฝ้ายทอมือแห่งล้านนาที่มีความโดดเด่นในสร้างลวดลายบนผืนผ้าได้อย่างหลากหลาย โดยใช้ตะกอที่มีตั้งแต่ 2 ตะกอจนถึงตะกอ

โปรแกรมเรียนรู้การทอผ้า

มาสัมผัสและเรียนรู้การทอผ้าฝ้ายที่บ้านดอนหลวงกับโปรแกรมในระยะเวลา  1.5 ชั่วโม 3ชั่วโมง และ 6  ชั่วโมง โดยกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรม โปรแกรม
1 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
รอบเวลา 10.00 น.
13.00 น.
9.00 น.
13.00 น.
9.00 น.
เที่ยวชมการทอผ้าทั้งที่ศูนย์หัตถกรรม     บ้านช่างทอและโรงทอผ้า http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เที่ยวชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย http://handicrafttourism.com/img/mark.png   http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เรียนรู้และทดลองทอผ้าฝ้าย http://handicrafttourism.com/img/mark.png    
เรียนรู้และทำการทอผ้าพันคอโดยใช้
เทคนิคการทอแบบตะกอ
  http://handicrafttourism.com/img/mark.png  
เรียนรู้และทำการทอผ้าลายดอกแก้วโดยใช้
เทคนิคการทอแบบตะกอ
    http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เพลิดเพลินไปกับการเย็บกระเป๋าด้วยมือ     http://handicrafttourism.com/img/mark.png

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

  • น้ำดื่ม
  •  ชา กาแฟ อาหารว่าง สำหรับโปรแกรม 3 ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมง
  • อาหารกลางวัน สำหรับโปรแกรมชั่วโมง
  • ของที่ระลึก


 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน