หมู่บ้านดงป่าซาง

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านดงป่าซาง

ตำแหน่ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

"ดงป่าซางแต่งแต้มเสน่ห์ธรรมชาติลงบนกระดาษสา ท่ามกลางสวนดอกไม้สุดงามตา"เอกลักษณ์


ในอดีตบ้านดงป่าซางทำกระดาษสาแบบธรรมชาติด้วยวิธีช้อนบาง และการกระดาษสามัดย้อมสีบาติก ปัจจุบันที่นี่ได้มีการพัฒนางานกระดาษสาอย่างต่อเนื่อง วิธีการทำกระดาษสาแบบเตะกระดาษถูกนำมาใช้ในการสร้างสรรค์กระดาษสาและงานกระดาษสาที่มีความโดดเด่นของที่นี่จะเป็นกระดาษสาตกแต่งลวดลายด้วยวัสดุธรรมชาติทั้งดอกไม้ ใบไม้ สมุนไพรและผลไม้ นอกจากนี้ยังได้สร้างสรรค์กระดาษสาลายลูกไม้ จนพัฒนาไปถึงการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานเป็นกระดาษสาแบบกันน้ำ

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


มาสัมผัสและสนุกสนานไปกับการทำกระดาษสาที่บ้านดงป่าซางแหล่งที่โดดเด่นทั้งงานกระดาษสา แต่งแต้มด้วยวัสดุธรรมชาติ และงานกระดาษสาที่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยี

โปรแกรมเรียนรู้การทำกระดาษสาและผลิตภํณฑ์

ท่านสามารถสัมผัสและเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมในระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง 3ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมง โดยกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรม โปรแกรม
1 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
รอบเวลา 10.00 น.
14.00 น.
9.00 น.
14.00 น.
9.00 น.
ฟังเรื่องราวการทำกระดาษสา  รูปแบบและการพัฒนางานกระดาษสา http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เที่ยวชมการทำกระดาษสาตามครัวเรือน http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เรียนรู้และทดลองขั้นตอนทำกระดาษสา ตั้งแต่ต้มสา ตั้งแต่ต้มสา ตั้งแต่ลอกปอสา
สาธิตการทำกระดาษสาแบบทอดกระดาษ     http://handicrafttourism.com/img/mark.png


เพลิดเพลินกับการทำกระดาษสา

โปรแกรม 1.5  ชั่วโมง     ทำกระดาษสาลายดอกไม้
โปแกรม      3  ชั่วโมง    เลือกเก็บดอกไม้ในสวน  ทำกระดาษสาคู่รัก   หรือ  ทำกระดาษสาลายลูกไม้
โปรแกรม    6  ชั่วโมง     เลือกเก็บดอกไม้ในสวน  ทำกระดาษสาคู่รัก   กระดาษสาลายลูกไม้
                                  หรือ  ทำกระดาษสากันน้ำ  ทำการ์ด  สมุดโน้ต                                                            
 
สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

· น้ำดื่ม  
· ชา  กาแฟ  อาหารว่าง  สำหรับโปรแกรม 3 ชั่วโมง และ 6  ชั่วโมง
· อาหารกลางวัน  สำหรับโปรแกรม  6  ชั่วโมง
· ของที่ระลึก

 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน