หมู่บ้านกิ่วแลน้อย

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านกิ่วแลน้อย

ตำแหน่ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

"บ้านพ่อครู ความสุขบนแผ่นไม้ หัตถศิลป์ถิ่นล้านนา"เอกลักษณ์


กว่าหกทศวรรษที่ชาวกิ่วแลน้อยได้สืบสานงานไม้แกะสลัก งานแกะสลักไม้ของที่นี่สามารถทำได้จากทุกส่วนของต้นไม้จนถึงรากไม้ซึ่งเกิดจากการเห็นถึงคุณค่าของไม้ งานแกะสลักที่โดดเด่นของบ้าน กิ่วแลน้อยมาที่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันจะมีทั้งการสลักแผ่นไม้และท่อนไม้ในรูปแบบนูนต่ำ นูนสูงและแบบลอยตัว ส่วนลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์จะมีทั้งลวดลายช้าง ลวดลายในวรรณคดีและชาดก ลวดลายวิถีชีวิตชาวบ้าน นอกจากนี้ในปัจจุบันชาวกิ่วแลน้อยก็ได้สร้างสรรค์งานแกะสลักไม้ในรูปแบบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคือ ช้างลีลา เป็นงานแกะสลักช้างแบบสามมิติที่แกะสลักให้เหมือนช้างจริง มีลำตัวที่ยาวกว่าช้างแบบดั้งเดิม มีผิวหนัง ใบหูแยกออกจากลำตัว และช้างมีหลากหลายอิริยาบถ

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


เรียนรู้และฝึกทักษะการแกะสลักไม้ที่บ้านกิ่วแลน้อยแหล่งสืบสานงานแกะสลักที่มีความโดดเด่นในงานไม้แกะสลักแบบทั้งแผ่นไม้และท่อนไม้ในรูปแบบนูนต่ำ นูนสูงและแบบลอยตัว และสามารถนำไม้มาแกะสลักได้ทุกส่วนของต้นไม้จนถึงรากไม้ รวมถึงช้างลีลาที่เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้

ท่านสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะการแกะสลักไม้ที่บ้านกิ่วแลน้อยกับโปรแกรมในระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง และ 3ชั่วโมง โดยกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม โปรแกรม
1 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง
รอบเวลา 10.00 น., 14.00 น. 9.00 น. , 13.00 น.
แนะนำประวัติและรูปแบบงานไม้แกะสลัก http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เรียนรู้การใช้สิ่วต่างๆ  ในการแกะสลักไม้ http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
ครูช่างสาธิตการแกะสลักไม้ http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
ทำการแต่งลายไม้แกะสลัก http://handicrafttourism.com/img/mark.png  
ทำการแกะสลักไม้   http://handicrafttourism.com/img/mark.png
พาเที่ยวชมแกะสลักไม้ของครูช่างในหมู่บ้าน   http://handicrafttourism.com/img/mark.png

ในการแต่งลายและการแกะสลักไม้จะมีชิ้นงานให้เลือกๆ เพียง1 อย่าง คือ แผ่นไม้รูปช้าง แผ่นไม้รูปดอกไม้โบราณ แผ่นไม้รูปดอกลีลาวดี 

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

• น้ำดื่ม   
• ชา กาแฟ ผลไม้ตามฤดูกาล สำหรับโปรแกรม 3 และ 6 ชั่วโมง 
• ใช้อุปกรณ์ 1 ชุด ต่อ นักท่องเที่ยว 1 คน
• ไม้ที่นำมาทำชิ้นงานเป็นไม้สัก
• นักท่องเที่ยวสามารถนำชิ้นงานที่แกะสลักกลับบ้านได้

 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน