หมู่บ้านกวนวัวลาย

โปรแกรมการท่องเที่ยว : หมู่บ้านกวนวัวลาย

ตำแหน่ง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

"บ้านกวนวัวลายสืบสานปั้นหม้อน้ำดิน ใส่น้ำดื่มกินหอมเย็นชื่นใจ"เอกลักษณ์


บ้านกวนวัวลายเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีการอนุรักษ์และสืบสานการปั้นหม้อน้ำดินที่ยังคงใช้วิธีการปั้นหม้อน้ำเหมือนในอดีตเพียงแต่ปรับรูปแบบจากการเดินวนในการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผามาเป็นการใช้แป้นหมุนด้วยมือ ลายบิดเกลียวถือเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่ใช้ตกแต่งบนหม้อน้ำดินของบ้านกวนวัวลาย หม้อน้ำดินของที่นี่จะทำจากดินเหนียวที่มีรูพรุนและเผาด้วยอุณหภูมิต่ำ เมื่อใส่น้ำดื่มจะทำให้น้ำเย็นขึ้นทั้งยังมีกลิ่นหอมจากดิน และหม้อน้ำของที่นี่เมื่อใช้ใส่น้ำไปสักระยะหนึ่งจะมีตะไคร่น้ำจับติดที่หม้อน้ำซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


มาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับการปั้นหม้อจากดินที่บ้านกวนวัวลายแหล่งสืบสานการปั้นหม้อน้ำดินแบบโบราณโดยประยุกต์ใช้แป้นหมุนมือที่มีเอกลักษณ์มีตะไคร่น้ำจับติดที่หม้อน้ำ

โปรแกรมเรียนรู้การปั้นหม้อ

ท่านสามารถเลือกเรียนรู้ได้ในระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง 3ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมง รายละเอียดในแต่ละโปรแกรม มีดังต่อไปนี้

กิจกรรม โปรแกรม
1 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
รอบเวลา 10.00 น., 13.00 น. 9.00 น., 13.00 น. 9.00 น.
แนะนำหม้อประเภทต่างๆ ที่ใช้กันในอดีตจนถึงปัจจุบัน http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
ทำการเตรียมดิน http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เพลิดเพลินไปกับการปั้นหม้อใบเล็ก http://handicrafttourism.com/img/mark.png    
เรียนรู้การปั้นหม้อหุงข้าวโบราณ   http://handicrafttourism.com/img/mark.png http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เรียนรู้การปั้นหม้อน้ำ     http://handicrafttourism.com/img/mark.png
เที่ยวชมวัดและดูการทำปูนปั้น     http://handicrafttourism.com/img/mark.png

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

ชา กาแฟ น้ำดื่ม
• อาหารว่างหรือผลไม้ตามฤดูกาล สำหรับโปรแกรม 3 และ  6 ชั่วโมง
• อาหารกลางวัน  สำหรับโปรแกรมชั่วโมง
• ของที่ระลึก


 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน