ชุมชนวัดศรีสุพรรณ

โปรแกรมการท่องเที่ยว : ชุมชนวัดศรีสุพรรณ

ตำแหน่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

"มหัศจรรย์หัตถศิลป์เครื่องเงินล้านนา"เอกลักษณ์


ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย เป็นชุมชนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ในการทำเครื่องเงิน ปัจจุบันมีการนำเอาวัสดุอะลูมิเนียมมาดุนลาย (ต้องลาย) เป็นแผ่นภาพซึ่งเป็นการประยุกต์มาจากขั้นตอนการทำลวดลาย บนเครื่องเงินของชาวบ้านวัวลาย โดยแผ่นภาพมีการสร้างสรรค์ทั้งลวดลายล้านนาโบราณและแบบประยุกต์ แผ่นภาพดุนลายมีทั้งขนาดใหญ่ที่นิยมนำมาตกแต่งอาคารจนกระทั่งถึงแผ่นขนาดเล็กที่นำมาเป็นของที่ระลึก อุโบสถเงิน เป็นนวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินของชุมชนวัดศรีสุพรรณ โดยใช้ เงินบริสุทธิ์ประดับส่วนที่สำคัญปลอดภัยและอะลูมิเนียมดุนลาย(ต้องลาย) ประดับทั้งหลัง เป็นการสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเดียวในโลกที่ครูสล่าชุมชนวัดศรีสุพรรณได้ “ฝากศิลป์ แก่แผ่นดิน ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เทิดไท้องค์ราชันรัชกาลที่ 9”

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้


มาสัมผัสเรียนรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมเครื่องเงินชุมชนวัดศรีสุพรรณที่มีความโดดเด่นในงานสร้างสรรค์แผ่นดุนลายโลหะ

โปรแกรมทำหัตถกรรมเครื่องเงินเบื้องต้นชั่วโมง     
โปรแกรมนี้มีรอบเวลา  9:30 น. และ 13:30 น. 
 
กิจกรรม
 
เที่ยวชมและฟังเรื่องราวประวัติวัดศรีสุพรรณ สถาปัตยกรรม จิตรกรรมในแบบล้านนา 
   ผลงานการสร้างอุโบสถเงินหลังเดียวในโลก    
เรียนรู้และเพลิดเพลินกับการบุดุนลายลงบนแผ่นอลูมิเนียม (วัสดุแทนเงิน
ชื่นชมผลงานการบุดุนลายทั้งแบบลวดลายโบราณและประยุกต์
 
สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม
 
โปรแกรมนี้มีทั้งไกด์และครูสล่าที่บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
ใบรับรองการผ่านกิจกรรมการทำเครื่องเงินเบื้องต้น
เครื่องดื่ม  ชา  กาแฟ   น้ำดื่ม
รูปถ่ายพร้อมผลงาน  1  ใบ


 แผนที่หมู่บ้าน


กลับหน้าเดิม กลับขึ้นด้านบน