กลุ่มแกะสลักไม้

 • หมู่บ้านหลุก

  หมู่บ้านหลุก

  "บ้านหลุกเมืองแห่งไม้แกะสลักมหัศจรรย์ขึ้นนั่งได้ใหญ่เท่าของจริง"

  บ้านหลุกได้สืบทอดการทำไม้แกะสลักจากบรรพบุรุษ งานแกะสลักของที่นี่มีความโดดเด่นอยู่ที่การแกะสลักไม้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ แบบสามมิติที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เท่าของจริง ซึ่งจะมีทั้งแบบแกะสลักเต็มตัว และเฉพาะหัวของสัตว์ต่างๆ รูปสัตว์ที่แกะสลักอาทิ ช้าง ม้า กระทิง แรด กวาง เสือและสิงโต ยีราฟ ฯลฯ โดยงานแกะสลักรูปสัตว์ของที่นี่สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายอิริยาบถ เช่น ยืน วิ่ง นั่ง หมอบ เหลียวหลัง ยกขาหน้าหรือท่าทางตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ชาวบ้านหลุกยังมีความชำนาญ และมีเทคนิคการต่อไม้ให้เข้ากันได้สนิท สำหรับการทำไม้แกะสลักรูปสัตว์ขนาดใหญ่ ได้อย่างสวยงาม แข็งแรง คงทน สามารถขึ้นไปนั่งได้และตั้งโชว์ ได้อีกด้วย

 • หมู่บ้านทาหนองบัว

  หมู่บ้านทาหนองบัว

  "สรรสร้างความคิด เนรมิตชีวิตให้กับไม้"

  บ้านทาหนองบัวสืบสานงานไม้แกะสลักมาจากบรรพบุรุษ ที่นี่สร้างสรรค์งานไม้แกะสลักไปตามจินตนาการจึงทำให้ดูมีอ่อนช้อย มีชีวิตชีวา สมจริงและมีหลากหลายอิริยาบถ งานไม้แกะสลักเป็นแบบสามมิติทั้งมีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่มีความสูงเกือบ 5 เมตร ไม้แกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่จะเป็นไม้แกะสลักรูปสิ่งศักดิ์ทั้งพระพุทธรูป รูปเทวดา รูปเทพเจ้าที่โดดเด่นจะเป็นเจ้าแม่กวนอิม รูปคนจะมีทั้งนางไหว้ อินเดียนแดง รูปยักษ์ รูปครุฑ นอกจากนี้ที่นี่ยังได้พัฒนางานไม้แกะสลักที่เป็นแนวสมัยใหม่ผสมผสานกับงานแบบยุโรปและธรรมชาติสร้างสรรค์เป็นงานแกะสลักเสาโรมันและเก้าอี้บิดอีกด้วย

 • หมู่บ้านหนองยางไคล

  หมู่บ้านหนองยางไคล

  "ไม้แกะสลักหนองยางไคลทำด้วยใจครูช่างดั่งจินตนา"

  บ้านหนองยางไคลเป็นหมู่บ้านที่ทำไม้แกะสลักทั้งในเชิงอุตสาหกรรมที่ทำชิ้นงานแบบเดียวกันเป็นจำนวนมากโดยมีความสามารถสร้างสรรค์งานแกะสลักให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ส่วนหนึ่งใช้เครื่องขุดไม้เพื่อใช้ในการขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงอย่างคร่าวๆ ก่อนลงมือแกะสลักให้เป็นรูปร่างและตกแต่งรายละเอียดในขั้นต่อมา งานแกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์จะเป็นเฟอร์นิเจอร์จะเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ช้าง เก้าอี้บิดเกลียว เก้าอี้ไม้แฟนซี ของเล่นไม้จะเป็นรถมอเตอร์ไซด์ไม้ รถเวสป้า เครื่องบินไม้ รูปคนจะเป็นเด็กหนุนแตง กะเหรี่ยงคอยาว รูปสัตว์จะเป็นปลาทอง ปลาตั้งบนฐาน นอกจากนี้งานแกะสลักในเชิงอุตสาหกรรมยังมีสล่าช่างแกะสลักไม้ในหมู่บ้านผู้ที่มีความสามารถสร้างสรรค์งานแกะสลักได้ทุกรูปแบบ อีกด้วย

 • หมู่บ้านถวาย

  หมู่บ้านถวาย

  "บ้านถวายแกะสลักไม้ลวดลายวิจิตร งานชิ้นเอกสล่าแกะไม้ฝีมือชั้นครู"

  บ้านถวายมีการสืบสานงานไม้แกะสลักจากรุ่นสู่รุ่น งานไม้แกะสลักที่มีความโดดเด่นของที่นี่จะเป็นงานแบบนูนสูงและแบบสามมิติเป็นไม้แกะสลักรูปสิงห์ กินรี นางรำ เทพจีน พญานาค ตุ๊กตาดนตรีและสัตว์ในวรรณคดีต่างๆ และยังมีชื่อเสียงในการทำสีไม้ด้วยเทคนิคที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสีเนื้อไม้ธรรมชาติ สีแตกลายงา เทคนิคสีทำเลียนแบบของเก่า นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในงานตกแต่งไม้ทั้งงานลงรัก-ปิดทอง งานแต่งเส้นเดินลายที่ประกอบด้วยการเดินเส้น การเขียนทอง การทำสีไม้เก่า การติดกระจก บ้านถวายยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วยที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านถวาย ได้แก่ เครื่องประดับตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ งานไม้แกะสลัก งานแต่งเส้นเดินลายและของที่ระลึก ซึ่งนอกจากงานไม้แล้วยังมีทั้งเครื่องเงิน เครื่องเขิน ผ้าทอ เครื่องจักรสานและเครื่องปั้นดินเผา

 • หมู่บ้านกิ่วแลน้อย

  หมู่บ้านกิ่วแลน้อย

  "บ้านพ่อครู ความสุขบนแผ่นไม้ หัตถศิลป์ถิ่นล้านนา"

  กว่าหกทศวรรษที่ชาวกิ่วแลน้อยได้สืบสานงานไม้แกะสลัก งานแกะสลักไม้ของที่นี่สามารถทำได้จากทุกส่วนของต้นไม้จนถึงรากไม้ซึ่งเกิดจากการเห็นถึงคุณค่าของไม้ งานแกะสลักที่โดดเด่นของบ้าน กิ่วแลน้อยมาที่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันจะมีทั้งการสลักแผ่นไม้และท่อนไม้ในรูปแบบนูนต่ำ นูนสูงและแบบลอยตัว ส่วนลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์จะมีทั้งลวดลายช้าง ลวดลายในวรรณคดีและชาดก ลวดลายวิถีชีวิตชาวบ้าน นอกจากนี้ในปัจจุบันชาวกิ่วแลน้อยก็ได้สร้างสรรค์งานแกะสลักไม้ในรูปแบบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคือ ช้างลีลา เป็นงานแกะสลักช้างแบบสามมิติที่แกะสลักให้เหมือนช้างจริง มีลำตัวที่ยาวกว่าช้างแบบดั้งเดิม มีผิวหนัง ใบหูแยกออกจากลำตัว และช้างมีหลากหลายอิริยาบถ