กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา

 • หมู่บ้านกวนวัวลาย

  หมู่บ้านกวนวัวลาย

  "บ้านกวนวัวลายสืบสานปั้นหม้อน้ำดิน ใส่น้ำดื่มกินหอมเย็นชื่นใจ"

  บ้านกวนวัวลายเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีการอนุรักษ์และสืบสานการปั้นหม้อน้ำดินที่ยังคงใช้วิธีการปั้นหม้อน้ำเหมือนในอดีตเพียงแต่ปรับรูปแบบจากการเดินวนในการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผามาเป็นการใช้แป้นหมุนด้วยมือ ลายบิดเกลียวถือเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่ใช้ตกแต่งบนหม้อน้ำดินของบ้านกวนวัวลาย หม้อน้ำดินของที่นี่จะทำจากดินเหนียวที่มีรูพรุนและเผาด้วยอุณหภูมิต่ำ เมื่อใส่น้ำดื่มจะทำให้น้ำเย็นขึ้นทั้งยังมีกลิ่นหอมจากดิน และหม้อน้ำของที่นี่เมื่อใช้ใส่น้ำไปสักระยะหนึ่งจะมีตะไคร่น้ำจับติดที่หม้อน้ำซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง

 • หมู่บ้านม่อนเขาแก้ว

  หมู่บ้านม่อนเขาแก้ว

  "แหล่งปั้นเครื่องครัวจากดิน สร้างสรรค์ของกินหอมกลิ่นดินเผา"

  บ้านม่อนเขาแก้วสืบสานงานปั้นเครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องครัว โดยวิธีขึ้นรูปที่สืบทอดกันมาใช้การรีดดินด้วยมือซึ่งทำให้สามารถกำหนดความหนาบางของดินได้และใช้แท่นหมุนมือในการช่วยขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา ดินที่นี่มีคุณสมบัติเป็นดินที่สามารถทนไฟจึงเหมาะในการใช้เป็นเครื่องครัวบนเตาไฟ ส่วนการตกแต่งลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้ไม้ตีลาย ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ได้แก่ ลายดอกแก้วโบราณ ลายสับปะรดและลายบะก่ำ

 • หมู่บ้านป่าตาล

  หมู่บ้านป่าตาล

  "มหัศจรรย์ดินยิ้ม ถิ่นล้านนา"

  ในอดีตบ้านป่าตาลเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการปั้นหม้อน้ำ คนโทและอิฐมอญ แต่เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนางานปั้นมาเป็นการปั้นตุ๊กตาที่ยังคงเป็นการปั้นด้วยมือ รูปแบบงานปั้นตุ๊กตาของที่นี่จะมีทั้งตุ๊กตาที่เป็นรูปคนและสัตว์ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่มีรอยยิ้มบนใบหน้า ช่างแต่ละคนจะมีการสร้างสรรค์งานปั้นตุ๊กตาที่แม้จะเป็นรูปสัตว์เดียวกันแต่ก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวและมีรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของช่างแต่ละคน

 • หมู่บ้านเหมืองกุง

  หมู่บ้านเหมืองกุง

  "ตำนานน้ำต้นคนปั้นดิน"

  บ้านเหมืองกุงยังคงสืบทอดงานปั้นเครื่องปั้นดินเผาจากบรรพบุรุษ น้ำต้นหรือคนโทเป็นงานปั้นที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ วิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเมืองกุงจะมีทั้งแบบโบราณที่ใช้แท่นหมุนมือที่เรียกว่า จ้าก และแบบประยุกต์ที่ใช้แท่นหมุนด้วยไฟฟ้า การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาอันเป็นเอกลักษณ์ อีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือการเคลือบสีผิวด้วยดินแดงและขัดให้เงาด้วยหิน ส่วนลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา จะเป็นลายใบโพธิ์คล้ายกับรูปหัวใจและลายลูกกลิ้ง ในปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเหมืองกุงมีทั้ง น้ำต้นแบบโบราณและมีเครื่องปั้นดินเผาที่ได้พัฒนาอีกหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นแจกันเพื่อใช้เป็นของตกแต่ง น้ำพุน้ำล้นและโคมไฟที่ประยุกต์จากน้ำต้น