กลุ่มทอผ้า

 • หมู่บ้านหนองอาบช้าง

  หมู่บ้านหนองอาบช้าง

  "หนองอาบช้าง ตำนานผ้าฝ้ายทอมือ สืบสานเส้นใยย้อมสีธรรมชาติ"

  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้างมีความโดดเด่นทางด้านการย้อมสีเส้นฝ้ายด้วยวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ในอดีตการทอผ้าใช้วิธีการพุ่งเส้นด้ายด้วยมือ โดยฝ้ายเส้นพุ่งเป็นฝ้าย 100 % ที่ปั่นด้วยมือ ในปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กี่กระตุกในการพุ่งเส้นด้าย ลวดลายของผ้าฝ้ายทอมือที่ยังคงสืบสานกันมาจะเป็นลายมัดหมี่ประยุกต์ และลวดลายแบบ 4 ตะกอ ที่มีคุณสมบัติทำให้ผ้าทอมือของที่นี้มีความนุ่มฟูและมีลายนูนออกมาจากพื้นผ้า

 • หมู่บ้านหนองเงือก

  หมู่บ้านหนองเงือก

  "บ้านหนองเงือก แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าทอมือและวัฒนธรรมจาวยอง"

  บ้านหนองเงือกมีกี่คู่รักที่สามารถทอได้พร้อมกันสองคน เดิมเป็นกี่ที่พ่อบ้านและแม่บ้านใช้ทอด้วยกันเพื่อเป็นผลงานของคู่รักในครอบครัว  และเพื่อไม่ให้ผู้ชายต้องออกไปทำงานนอกหมู่บ้าน กี่คู่รักสามารถทอเป็นผ้าผืนใหญ่ที่มีหน้ากว้างกว่าผ้าปกติ สามารถประยุกต์เป็นผ้าปูที่นอน และผ้าม่านสำหรับการตกแต่งได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นความรู้สึกที่เกิดจากการได้ทอผ้าให้สำเร็จร่วมกันยิ่งจะทำให้คู่รักเกิดความรักกันไปตราบนานเท่านาน

 • หมู่บ้านดอนหลวง

  หมู่บ้านดอนหลวง

  "สืบสานสร้างสรรค์ผ้าฝ้ายทอมือลวดลายหลากหลาย ต่อยอดมากมายผลิตภัณฑ์จากผ้า"

  บ้านหลวงดอนหลวงสืบสานงานผ้าฝ้ายทอมือที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ผืนผ้าให้มีลวดลายหลากหลาย โดยใช้ตะกอที่มีตั้งแต่ 2 ตะกอจนถึง 8 ตะกอ สร้างเป็นลวดลาย เช่น ลายโปร่ง ลายดอกแก้ว ลายดอกจอก ลายน้ำไหล ลายดอกดึง ลายปีกนก ลายลูกแก้ว ลายเปลือกข้าวโพด ลายขอดสี เป็นต้น เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือทั้งที่เป็นเครื่องนุ่งห่มและของตกแต่งบ้าน

 • หมู่บ้านแม่สารบ้านตอง

  หมู่บ้านแม่สารบ้านตอง

  "สืบสานหัตถศิลป์ถิ่นผ้าทอโบราณ รังสรรค์ตำนานเส้นใยผ้าไหมยกดอก"

  บ้านแม่สารบ้านตองเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นในการทอผ้าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายด้วยลวดลายยกดอกที่ยังคงใช้วิธีการทอแบบโบราณ ลวดลายบนผ้าเมื่อสัมผัสแล้วจะนูนขึ้นจากตัวผ้าและการจัดวางลายจะเป็นระเบียบและลงตัว นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเลือกสีมาผสมผสานบนผืนผ้า ผ้าที่ทอได้นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องนุ่มห่มโดยเฉพาะการตัดเย็บเป็นผ้าถุง